M3 / Movex

M3 / Movex

M3 er et modent, anerkjent og utbredt ERP-system fra Infor, opprinnelig utviklet av Intentia.

Det konkurrerer med tilsvarende system som IFS og i noen grad også med SAP. Systor har lang erfaring i å integrere våre løsninger med Movex. Vi har flere store kunder med Movex som sitt ERP-system og utfører både store og små oppdrag som innebærer datautveksling med Movex.

Nøkkeltall for ledelse

Vi har utviklet en app for iOS og Android som enkelt integreres med bedriftens M3-installasjon. Appen henter og viser dagsaktuelle nøkkeltall med historikk og sammenligningsgrunnlag. Svært hendig for å alltid å holde ledergruppe eller mellomledere oppdatert på status.

SporDok

Vi har utviklet et dokumentasjon- og sporbarhetsystem som utvider funksjonaliteten i Movex og gir brukeren et eget windowsbasert brukergrensesnitt for disse operasjonene. Programmet viser grafen av kunder, ordrer, leveranser, artikler, produksjoner, vareforbruk m.m. som et brukervennlig tre. Brukeren kan tilordne dokumenter til hver node i treet. Dokumentene kan være alle typer filer, men TIFF og PDF håndteres spesielt godt. Man kan også oppgi nøyaktig sammenheng mellom medgåtte og produserte deler i en delproduksjon.

Ved hjelp av disse opplysningene og et sett med kundespesifikke regler viser programmet om det mangler dokument, og kan lage komplette dokumentpakker for kunde. Besparelsen i forhold til alternativ manuell behandling av dokumentene er stor.

SporDok er i drift hos en av landets ledende maskineringsbedrifter med over 100 ansatte og kunder innenfor forsvar og olje.

Metro

Vi utvikler også et system for avvikshåndtering som er integrert med Movex. I tillegg til registrering og oppfølging av avvik har programmet funksjoner rettet mot å unngå at avvik oppstår i fremtiden.