Integrasjon

Rambase

RamBase er en komplett forretningsplattform basert på en integrert ERP-løsning i skyen. RamBase gir full kontroll ved å koble sammen hele verdikjeden i ett system som samhandler, effektiviserer og forenkler alle prosesser.