SMS-tjenester

Send SMS via nettleseren

SMS er en utrolig enkel og effektiv måte å kommunisere på.

Systor Vest utvikler og lager SMS-løsninger for mer enn 400 bedrifter i dag, og vi kan sørge for at du også kan ta dette i bruk. Det finnes ikke en ulest SMS!

SMS til E-post og E-post til SMS

Den enkleste måten å komme i gang med bruk av tekstmeldinger er å benytte våre tjenester som gjør om dine sendte e-post til SMS og gjør om innkommende SMS til e-post som sendes f.eks til kundebehandler.

SMS Videresend

Mange har utstyr som kan sende en tekstmelding ved alarmsituasjoner. Disse meldingene skal gå til den eller de som har vakt, noe som gjerne endrer seg ukentlig. Ofte er det tungvindt å endre nummer i utstyret eller det er et problem at utstyret bare kan sende til ett nummer. I tillegg ønsker man å viderekople vakttelefonen til ens egen mobiltelefon, men SMS følger ikke med i en slik viderekopling.

Løsningen på alle disse utfordringene er å la utstyret sende alarmmeldinger inn til oss som så videresender den til vaktlaget. Dere får et webgrensesnitt hvor man kan legge inn så mange mottakere man ønsker og det er enkelt å legge til og fjerne mottakere på listen, eller bare markere personer som aktive/inaktive.

SMS Alert

Vi har utviklet et brukervennlig og funksjonelt webgrensesnitt for å sende og motta meldinger og holde orden på mottakerlister. Her har man full oversikt og kan se når sendte meldinger er kommet frem til mottaker. Systemet skiller ved hjelp av svarbillett mellom innkommende meldinger som er et svar på en tidligere sendt melding, og innkommende meldinger som ikke hører sammen med en forespørsel.

SMS Alert brukes i dag til kommunikasjon med alle typer utegående personale som selgere og sjåfører, innkalling av vikarer (og piloter) og beskjeder til kunder i alle slags bransjer.

SMS Gateway

Mange bedrifter ønsker å kunne sende SMS til sine kunder eller tilby SMS-utsendelse i sine egne produkt. Om mobilteknologi ikke er din kjernekompetanse vil det nær sagt alltid være enklest og rimeligst å benytte en av våre tjenester for å sende og/eller motta tekstmeldinger. Spesielt gjelder dette om du har relativt lave volum eller behov for å motta meldinger fra flere operatører (fysiske og virtuelle).

I tillegg til utsendelse og mottak av meldinger er vanlige behov som engangspassord og svarbillett tilgjengelige med enkle kall på en webservice. SMS Gateway kan kombineres med SMS infrastruktur.

SMS Infrastruktur

For større organisasjoner med behov for mange tjenester og/eller store volum tilbyr vi programvare for å gjøre ruting av meldinger, køsystem for utgående, tilordning av innkommende til riktig tjeneste og andre nødvendige oppgaver. Organisasjonens egne utviklere benytter da lagrede prosedyrer for å sende meldinger og lese mottatte. Denne tjenesten kan kombineres med SMS Gateway.