Integrasjon

Infomedix

Infomedix er et utbredt IT-system for helseforetak fra det finske selskapet TietoEnator. Systor har lang erfaring i å integrere våre løsninger med Infomedix.