Integrasjon

DIPS

DIPS EPJ/PAS er et avansert produksjons- og informasjonssystem for sykehus som har erstattet den papirbaserte pasientjourunalen. Systemet består av en kjerne med et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) og et pasientadministrativt datasystem (PAS).