Rambase

Rambase

RamBase er en komplett forretningsplattform basert på en integrert ERP-løsning i skyen.

RamBase gir full kontroll ved å koble sammen hele verdikjeden i ett system som samhandler, effektiviserer og forenkler alle prosesser. Resultatet er pålitelig informasjon i sanntid og viser igjen på bunnlinjen. Everything Connects!

Et av de viktigste fortrinnene til RamBase er at systemet opprinnelig er bygget for å støtte den grunnleggende, dagligdagse vareflyten i en bedrift. RamBase er ikke et økonomisystem som har fått gradvis økende funksjonalitet. Det gjør at ansatte jobber svært tett på systemet i sitt daglige virke, samtidig som ledelsen har kontroll med driften med ekte sanntidsinformasjon