Mamut

Mamut

Mamut dekker alle arbeidsområder i små og mellomstore virksomheters verdikjede i én sømløst integrert løsning.

Det er inkludert salgsstøtte, økonomi, regnskap og lønn, CRM, timeregistrering, logistikk og e-handel.