Infomedix

Infomedix

Infomedix er et utbredt IT-system for helseforetak fra det finske selskapet TietoEnator.

Systor har lang erfaring i å integrere våre løsninger med Infomedix, både begrenset lesing av grunndata om pasienten, men også tett integrasjon hvor vi utvikler tilleggsfunksjonalitet og gir mer effektiv tilgang til data i Infomedix og omkringliggende system (spesielt labsystemet).

Infomedix har frem til nylig vært et system med liten eller ingen direkte støtte for integrasjon. Datautveksling er blitt gjort gjennom direkte oppslag i databasen. Dette har fungert meget bra og gitt svært god ytelse for enkle oppslag, men har gjort det vanskelig å skrive data tilbake.

I den nye versjonen av Infomedix har man laget egne grensesnitt for integrasjon basert på moderne standarder. Inntil videre er ikke alle deler åpnet opp på denne måten, men med tiden vil dette bidra til at svært mange mindre tilleggsystem vil bli utviklet og integrert med Infomedix.

Nyre.NET

Vår mest avanserte løsning til Infomedix er et program som gjør det mulig å registrere nyrefaglige tilleggsopplysninger på sykehusets pasienter. Programmet erstatter dagens spesielle pairbaserte nyrejournal. Legen benytter programmet under konsultasjon med pasienten og også alene for å analysere data.

Programmet utfyller infomedix med enkelte grafer og presentasjon av nøkkeltall som gir både pasient og lege et godt inntryk av status og progresjon. I tillegg har programmet gode eksportmuligheter i forbindelse med nasjonal registrering av bestemte pasientkategorier og rapporter som viser behovet for dialysebehandling frem i tid.

Nyre.NET er bruk ved Helse Stavanger.