IFS

IFS

IFS er et modent, anerkjent og utbredt ERP-system fra det svenske selskapet Industrial and Financial Systems AB.

Det konkurrerer med tilsvarende system som Movex og i noen grad også med SAP.

Systor har lang erfaring i å integrere våre og andres løsninger med IFS. Systor Kongsberg har leid ut konsulenter til IFS og kunder av IFS i mange år. Systor Vest drar nytte av denne kompetansen når våre løsninger skal koples sammen med IFS.

Vår mest omfattende integrasjonsjobb på IFS er utført for en av Norges største kjeder innenfor landbruksmaskiner. For denne har vi utviklet flere omfattende tillegg til IFS som gir forhandlere webgrensesnitt hvor man kan gjøre de vanligste operasjonene enkelt og effektivt på ett sted. I tillegg er dette systemet den eneste muligheten franchiseforhandlere, som ikke selv benytter IFS, har for å registrere sine kunder, reklamasjoner, servicer og lignende.