Barentswatch

Barentswatch

BarentsWatch er et norsk helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en del av regjeringens nordområdestrategi.

BarentsWatch som samler all den kunnskap som norsk forvaltning har om kyst- og havområdene våre, og gjør den lettere tilgjengelig. I portalen samles informasjon fra 27 ulike aktører.