AMIS

AMIS

AMIS er AMK-sentralenes journalsystem.

AMK-sentralen er hvor man kommer når man ringer det medisinske nødnummeret 113.

I AMIS loggføres alle henvendelser, hendelser, tiltak og oppdrag. En typisk AMK-sentral er døgnbemannet med ett eller flere 2-personers team bestående av sykepleier og ambulansekoordinator.