Integrasjoner

Integrasjoner

Integrasjon av nye IT-system med eksisterende er ofte avgjørende for den effekten som kan hentes ut.

AMIS

AMIS er AMK-sentralenes journalsystem. AMK-sentralen er hvor man kommer når man ringer det medisinske nødnummeret 113.

BarentsWatch

BarentsWatch er et norsk helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en del av regjeringens nordområdestrategi.

Consignor

Vi tilbyr integrasjon mot Consignor slik at mottaker av pakken får en SMS med sporingsnummer og link til transportøren når pakken er sendt.

DIPS

DIPS EPJ/PAS er et avansert produksjons- og informasjonssystem for sykehus som har erstattet den papirbaserte pasientjourunalen. Systemet består av en kjerne med et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) og et pasientadministrativt datasystem (PAS).

Fenix 5

Vi tilbyr skreddersydd integrasjon for Fenix 5. Systor Vest kan velges som leverandør av SMS direkte fra programmet.

IFS

IFS er et modent, anerkjent og utbredt ERP-system fra det svenske selskapet Industrial and Financial Systems AB. Det konkurrerer med tilsvarende system som Movex og i noen grad også med SAP.

IBM MQ

IBM® MQ er robust, sikker og pålitelig meldingsmellomvare som forenkler og aksellererer intergrasjonen av diverse applikasjoner og bedriftsdata over flere plattformer.

Infomedix

Infomedix er et utbredt IT-system for helseforetak fra det finske selskapet TietoEnator. Systor har lang erfaring i å integrere våre løsninger med Infomedix.

Mamut

Mamut dekker alle arbeidsområder i små og mellomstore virksomheters verdikjede i én sømløst integrert løsning, inkludert salgsstøtte, økonomi, regnskap og lønn, CRM, timeregistrering, logistikk og e-handel.

M3 / Movex

M3 (tidligere Movex) er et modent, anerkjent og utbredt ERP-system fra Infor, opprinnelig utviklet av Intentia. Det konkurrerer med tilsvarende system som IFS og i noen grad også med SAP.

Rambase

RamBase er en komplett forretningsplattform basert på en integrert ERP-løsning i skyen. RamBase gir full kontroll ved å koble sammen hele verdikjeden i ett system som samhandler, effektiviserer og forenkler alle prosesser.

RSA Appliance

Vi tilbyr skreddersydd integrasjon for to-faktor autentisering over SMS med RSA Appliance. Integrasjonen fungerer på alle løsninger med programvaren RSA Authentication Manager 7.1 SP4 og nyere.

SAP Business One

SAP Business One er en ERP programvareplattform spesielt beregnet for små og mellomstore bedrifter (SMB). SAP Business One er designet med ideen om at mindre selskaper trenger ERP programvare for å administrere sin virksomhet, men ikke den typen ERP som store og komplekse organisasjoner trenger.

SecurEnvoy

Vi tilbyr skreddersydd integrasjon for to-faktor autentisering over SMS med SecurEnvoy. Integrasjonen fungerer på alle SecurEnvoys versjoner, men ligger i tillegg inne i standardlisten som valg av SMS-leverandør fra versjon 5.3.501.