Legacymigrering

Svært mange mindre fagmiljø har sine egne program for registrering av akkurat deres type data. Disse er gjerne utviklet av den mest datakyndige fagpersonen i det aktuelle miljøet. Ofte er det lenge siden, og ofte er ikke vedkommende som har laget programmet tilgjengelig lenger.

Disse små systemene er gjerne finpusset over flere år, de løser nøyaktig det behovet de skal løse, og de er ofte lynraske i bruk på moderne PCer.

Likevel ønsker IT-avdelingene ofte å fjerne eller reimplementere disse, til manges store frustrasjon. Årsaken er at man støter på en eller flere av disse problemstillingene:

  • Det finnes ikke dokumentasjon, og opprinnelig utvikler er pensjonert eller sluttet.
  • Programmet må endres/utvides, men ingen kan gjøre det
  • Programmet skal hente data fra andre kilder, men ingen kan gjøre det.
  • Programmet kjører kun i DOS og det blir stadig mer kronglete å starte på nyere maskiner.
  • Programmet har år 2000 feil og må derfor kjøres med gul lapp skjermen: «husk: alle år minus 10».
  • Avdelingen har vokst, men programmet fungerer dårlig med flere brukere over nettverk

Vi har gjennomført fullstendig reimplementering og datakonvertering av mange fagsystem av denne typen i helsevesenet. Det være seg DataEase, dBase, Access, FoxPro, Clarion, DataFlex, FileMaker eller Visual Basic.

Brukernes (fagpersonellets) største frykt er å få et program som tar lenger tid å starte, er tregere og som ikke er like effektivt i bruk. Det er derfor viktig at jobben gjøres av noen som faktisk snakker med brukerne og som legger vekt på deres bruksmønster. Man skal være klar over at det ikke er lett å lage noe som for brukeren oppleves like bra fordi disse eldre programmene kjører svært raskt på moderne datamaskiner. En vanlig feil er for eksempel at det nye windowsprogrammet ikke i like stor grad kan brukes like effektivt utelukkende ved hjelp av tastaturet.