Mellomvare

Mellomvare er programvare som kjører på server. Klientprogrammet kommuniserer med denne programvaren i stedet for å kommunisere direkte med databasen.

I integrasjonsprosjekt er det heller ikke uvanlig at mellomvare for ulike system skal kommunisere sammen for å utveksle data.

Teknologivalget for mellomvare avgjøres av bakenforliggende system som det skal gjøres integrasjon mot, eller kundens ønsker og eksisterende miljø. Valget står hovedsakelig mellom Microsofts .Net-produkter eller Java-baserte produkter fra Sun, IBM eller som er åpen kildekode.

Vi har mange års erfaring med begge disse hovedretningene. Innenfor Java-baserte produkter skilles det mellom servlet-motorer og J2EE-motorer. Vi har erfaring med Tomcat, JBoss, EAServer, Websphere og JRun. Alle disse støtter en bestemt standard, men har i tillegg sine egne utvidelser utover denne.