Klientside – brukerens verktøy

Klientside-teknologi velges ut fra den funksjonalitet brukerne skal ha og ut fra hvilke enheter som er aktuelle å benytte.

For mobile brukere står valget mellom iOS, Android, SMS, MMS og Web. Vi har gode referanser på alle disse plattformene og kjenner styrker og svakheter ved alternativene.

For PC-brukere står valget som regel mellom Web eller Windowsprogram. Her er det flere hensyn å ta og man oppdager gjerne at svaret ikke er så opplagt som man trodde. Vår windowsprogramvare har siden 2000 vært utviklet i C#/.Net.

Felles for alle typer klienter er at planlegging, testing med ekte brukere og et trenet øye for detaljer er viktig for at verktøyet brukerne får skal gi dem så få frustrasjoner som mulig og være et effektivt hjelpemiddel.