Database

Databasen sørger for at alle data til enhver tid er konsistente slik at nesten uansett hva som skjer, f.eks selv om strømmen går, så vil det ikke være synlig noen delvis oppdatering eller registrering når serveren startes på ny. Databasen sørger også for at man kan hente data ut på raskest mulig måte og at man enkelt kan ta backup.

En stor database er krevende og dyr og kjører som regel på en egen server. Nær sagt alle databaser man kommer i kontakt med er en av de fire store: MSSQL, Sybase, Oracle, DB/2. Men det hender også vi kommer i kontakt med databaser som Tandem NonStop eller åpen kildekode databasene PostgreSQL og MySQL.

Det hender også man ser enkelte av de små filbaserte basene som FoxPro, dBase, Dataease og Access, men da som regel i forbindelse med at prosjektet går ut på å migrere bort fra disse (se legacymigrering under produkter).

Valg av database gjøres ut fra hva som finnes fra før der hvor systemet skal driftes. Ved å velge samme type database behøver man som regel ikke kjøpe ny lisens på databaseserver.