Teknologi

Teknologivalg

Vi fokuserer på å holde oss oppdaterte på morgendagens teknologi. Dette gjør at vi er fleksible og kan se hvor de ulike standarder og teknologier passer i det store bildet. Våre folk leser om og tar i bruk ny teknologi, ikke fordi det er et krav, men fordi det er veldig interessant og motiverende.

Kort innføring

Det er mange tekniske begreper å forholde seg til. For ikke-tekniske (eller ikke-så-veldig tekniske) besøkende på nettsidene har vi laget en kort innføring i delene i et typisk IT-system.

Et IT-system består av flere deler og har flere typer brukere. Grov sett kan oppbygningen deles inn i klientside, mellomvare og database. Grovt sett kan brukerne deles inn i sluttbruker/operatør og administrative brukere.

Klientside

Klientsiden er brukernes møte med systemet. Dette kan være en webside, et windowsprogram, en meny på mobiltelefonen eller annen mobil enhet. Ofte er det to klienter, eller to nivå med funksjonalitet i samme klient, en for sluttbruker og en for administrativ bruker.

Det er ikke alltid klientsiden har noen sluttbruker. Mange innebygde system, som for eksempel vår kundeteller (se produkter), har ingen egentlig sluttbruker og heller ikke et egentlig brukergrensesnitt (bortsett fra lysdioder). Denne typen klienter omtales gjerne som embedded.

Mellomvare

Mellomvare er programvare som kjører på en server. Dette kan være webserver, applikasjonsserver, NT-services m.fl. I integrasjonsprosjekt vil det ofte være mellomvare på andre servere som skal kommunisere med det nye systemet.

Database

Data lagres nesten alltid i en database. Dette er et programvareprodukt som sikrer sikker tilgang, registrering, oppdatering og fjerning av data på en slik måte at dine data aldri bare er delvis slettet eller delvis oppdatert.