Outlook SMS

Outlook SMS er et plugg-inn program for Office Outlook for teleoperatører og store organisasjoner. Disse distribuerer det til egne kunder eller brukere, enten automatisert eller ved at brukerne selv laster ned og installerer.