Verdisyn

Etikk er grunnleggende i ethvert selskap som ønsker en lang historie. Vi mener at etisk forretningsførsel er den eneste veien mot suksess.

Begrepet Etisk Forretningsførsel kan inneholde gråsoner der grenser er vanskelige å trekke. I slike situasjoner benyttes scenariet Perfekt Informasjon som vår retningslinje. Om tvil oppstår vil vi forsøke å fatte en avgjørelse vi kan stå ved selv om all informasjon var kjent av tredjepart, kunder så vel som konkurrenter. Vi mener ikke frasen ‘det er forretning’ (it’s business) rettferdiggjør uetisk forretningsførsel.

Vår arbeidskontrakt inneholder bestemmelser om at det ikke tilbakeholdes informasjon fra våre kunder, likegyldig hvilken virkning opplysningene måtte ha. Dette inkluderer opplysninger som kan ha konsekvenser for våre konsulenter eller selskapet.

Et annet hovedpunkt er hemmeligholdelse av kunnskap om kunden som våre konsulenter tilegner seg under arbeid. Ikke minst i våre oppdrag innenfor helsesektoren er dette helt avgjørende.