Selgere

Systor Vest har ingen egne dedikerte selgere og er derfor helt avhengige av at potensielle kunder henvises til oss fra eksisterende kunder og fra våre forretningspartneres selgere. Vi kommer også i kontakt med nye kunder gjennom innlegg på seminar og deltakelse i bransjefora. Som kunde kan du alltid ta direkte kontakt med oss.

Dersom du er selger hos en forretningspartner skal du vite at det er trygt å henvise en av dine kunder til oss.

  • Vi følger opp alle henvendelser og holder deg informert om status
  • Vi anbefaler den for kunden beste løsningen selv om det ikke maksimerer vårt salg der og da
  • Du velger hvor langt du selv ønsker å håndtere salget
  • Du velger om du vil sette kunden i kontakt med oss eller oss i kontakt med kunden
  • Vi respekterer de valg du har gjort for kunden tidligere
  • Du kan når som helst ta kontakt med oss og snakke direkte med den som håndterer kunden
  • Vi snakker et språk kunden forstår selv om vi har inngående teknisk kompetanse
  • Våre løsninger virker.

Med ujevne mellomrom, men maksimalt 6 ganger i året, sender vi ut et ensiders newsletter med nye produkter, og med generell teknologiutvikling i markedet, til alle selgere som har vært i kontakt med oss. Send en mail til post@systorvest.no om du ønsker å stå på denne listen.