Om Selskapet

Konsern

Systor er et norsk selskap som gjør suksess innen system- og programvareutvikling og avansert databaseadministrasjon. Vi er sjelden nevnt i media, men vi står bak IT-system du kjenner og bruker ofte.

Vårt mål er å bygge varige kundeforhold med verdier som forutsigbarhet og effektivitet gjennom kjennskap til kundens behov. Dette gjør det mulig å tilby konkurransedyktige priser til våre kunder og interessante oppdrag til våre ansatte.

Systor ble grunnlagt på Kongsberg i 1987 og har siden etablert seg i Trondheim og Stavanger. I tillegg har selskapene datterselskap og eierinteresser i andre selskap både i Norge og i utlandet.

Avdelingene har kunder over hele landet, med en hovedvekt omkring Oslo. Avdelingene er organisert som egne aksjeselskap og har ulik bransje- og kompetanseprofil.

Vi har ingen dedikerte selgere og får våre kunder gjennom kundeanbefalinger, samarbeidspartnere og offentlige anbud. Hos oss får du alltid snakke med noen som vet hva de snakker om uten å gå veien om en selger.

Alle avdelinger har en sunn fordeling mellom løpende driftsinntekter og inntekter fra nyutvikling. Dette gir forutsigbarhet for kunder og ansatte.

Hovedvekten av de ansatte har femårig høyskole- eller universitetsutdannelse (siv.ing, m.sc, cand.scient) innenfor datateknikk og/eller telematikk.

Systor Vest

Avdelingen i Stavanger ble etablert i år 2000 og konsentrerer seg om disse områdene:

  • System- og programvareutvikling på oppdrag for kunde
  • Utvikling av egne tjenester/løsninger
  • Drift av løsninger utviklet hos oss, både våre egne og for kunde.

Våre oppdrag for kunde er hovedsakelig utvikling av mobile løsninger og/eller løsninger som skal integreres med eksisterende IT-system hos kunden. For brukerne fremstår resultatet ofte som en utvidelse av eksisterende systemer.

Våre egenutviklede løsninger har et mobilt fokus og er utviklet for bedriftsmarkedet. Vi er ingen leverandør av ringetone/logo-tjenester.

Drift gjøres i sikret serverhall med et vaktlag med beredskap døgnet rundt. Vi gjør kun drift av løsninger utviklet av oss. Vi har dermed ingen drift av epost, ordinære webhotell eller andre standardtjenester.