Nephrobase

nephroscrshot

Universitetsykehuset i Stavanger (SuS) har i flere år benyttet et eget dataprogram i den kliniske behandlingen av nyrepasienter. Programmet heter NephroBase, men omtales oftest bare som ”Nyreprogrammet”. SuS har inngått en avtale med oss som har utviklet nyreprogrammet, Systor Vest AS, som gjør programmet tilgjengelig for andre sykehus og nyreklinikker.

Muligheter

Nyreprogrammet gjør det mulig å lagre, sammenstille og eksportere informasjon om hver enkelt pasient på en brukervennlig og effektiv måte. Programmet er kontinuerlig videreutviklet i samarbeid med legene på nyreavdelingen i Stavanger, og henter selv pasientinformasjon og prøvesvar fra sykehusets pasientadministrative system og laboratoriedatabase. Progammet bidrar også i den årlige rapporteringen til Rikshospitalet, hvor skjemaene forhåndsutfylles og kan oversendes digitalt.

Det finnes et brukerforum bestående av representanter fra alle brukerklinikker. Den årlige vedlikeholdsutgift benyttes til videreutvikling av de funksjoner som brukerforumet prioriterer.

Tekniske Opplysninger

Programmet er utviklet med moderne verktøy og forberedt på fremtidige utfordringer. Ved installasjon i organisasjoner med andre pasientadministrative system og/eller labsystem enn det som programmet pr i dag har støtte for, må det påregnes integrasjonsarbeid. Programmet kan i dag benyttes mot Infomedix i den versjon som kjøres hos SuS, samt mot frittstående SQL Server. Pris på integrasjon mot andre system utarbeides på forespørsel.

Prisstruktur

Ved oppstart betales etableringskostnad. Dette er betaling for brukslisens på programmet innenfor en behandlende enhet (ett sykehus eller privatklinikk avgrenset geografisk), men dekker også evt bistand til IT-avdelingen for installasjon. Det er foreløpig ingen gradering av pris på antall brukere av systemet.

Hver 12mnd etter oppstart betales vedlikeholdskostnad. Dette er bidrag til videreutvikling av programmet og gir også rett til den til enhvert tid mest oppdaterte utgave av programmet.

Om klinikken benytter et annet pasientadministrativt system og/eller labsystem enn de som programmet allerede støtter, og det ikke vurderes interessant å benytte programmet uten integrasjon med omkringliggende system, må det gjøres en integrasjonsjobb. Pris på denne kan først gis når leverandøren av nyreprogrammet har vært i kontakt med IT-avdelingen og leverandøren(e) av de omkringliggende system. Prisen settes så lavt som mulig for å øke utbredelsen av programmet og øke antallet programsystem som det kan utveksles data med.

Instruksjonsvideo

Det er laget fem korte filmer på totalt 23min som viser programmet i bruk. Se margen til venstre, eller under.

 

Del 1 – 11:38

 

 

Del 2 – 3:39

 

 

Del 3 – 2:46

 

 

Del 4 – 3:01

 

 

Del 5 – 2:00

 

 

For opplysninger om hvordan programmet benyttes på SuS For opplysninger om lisensiering, integrasjon eller tekniske spørsmål
Stavanger Universitetsykehus
Dr. Harald Bergrem
Tlf 51518424
Stavanger Universitetsykehus
Dr. Terje Apeland
Tlf 51519837
Systor Vest AS
Finn Espen Gundersen
Tlf 51580258