Mobilruter

Systor er norsk distributør og kompetansehus på Teldat mobilrutere. En mobilruter er i sin enkleste form en boks med tilkopling for kablet nettverk (LAN/ethernet) og antenne for mobilnett (GPRS/EDGE/UMTS). Mellom disse to nettverkene kan man definere både enkel og avansert ruting med VPN, IPSec etc.

 

En mobilruter kan brukes overalt hvor en gruppe mennesker eller maskiner skal på nett, enten man ønsker tilgang til internett eller bedriftsinternt nettverk. Typisk brukes den i stedet for bredbånd der hvor bredbånd ikke er tilgjengelig, som backup til bredbånd der hvor man ikke tolererer at bredbåndet går ned, eller i midlertidige installasjoner hvor etablering av bredbånd for et kort tidsrom tar for lang tid eller blir for dyrt. Bruksområder er byggeplasser, målestasjoner, butikker, events, skip m.fl.

Dekning

TeldatG1p

Det ble i februar 2006 full EDGE-dekning hos Telenor Mobil. Der det er GSM-dekning er det nå også EDGE-dekning. UMTS er i dag bygget ut i alle større tettsteder og i løpet av 2007 vil også langt de fleste mindre tettsteder ha UMTS-dekning.

Trafikk

I ruteren monteres et SIM-kort med GSM Bare Data abonnement. Forventer man større volum enn ca 50MB/mnd bestilles Fastpris Data som tilleggstjeneste. Fastpris Data kan bestilles (og evt avbestilles) uten å bytte SIM-kort.

Hastighet

Ettersom det nå er full EDGE-dekning (overalt hvor det er GSM) får man en hastighet som er nyttig for enkle kontoroppgaver som epost og websider. EDGE gir maksimalt 200kbps ned til ruteren og 100kbps ut fra ruteren. I praksis varierer hastigheten med dekningsforhold, men vi har aldri opplevd lavere båndbredde enn 64kbps som tilsvarer vanlig ISDN.

Pris

Den rimeligste og mest populære ruteren er Teldat G1 med EDGE og 4-porter LAN-switch som koster NOK 5000 mva. Eventuell konfigurasjon kommer i tillegg om man ikke ønsker å gjøre dette selv. Selskap som ønsker fullstendig problemfri og fleksibel bruk kan leie ruteren for NOK 1000/mnd mva.