Flåtestyring

Flåtestyring er en samlebetegnelse på alle former for oversikt over mobile enheter, men benyttes oftest om muligheten for å se sine kjøretøy plassert på et kart på en skjerm hos turplanlegger/kjørekontor.

Flåtestyring er ikke lenger dyrt og komplisert. Mange kan benytte ferdige løsninger med liten eller ingen tilpasning. Utgiftene reduseres og inntjeningstiden blir kortere.

Kostnadene er ikke lenger uoversiktlige. Vi tilbyr drift av hele systemet med mobilabonnement og alle telemetriutgifter inkludert. Din kostnad er alltid den samme og består av to deler: en pris pr bil i oppstart og en pris pr bil pr måned.

Det er enkelt å komme i gang. Utstyret er lett å montere selv, eller det kan gjøres av nærmeste verksted. Det er også lett å avslutte. Når utstyret leveres tilbake slutter fakturaene å komme.

Posisjonering gjøres fortløpende og nøyaktig med GPS. All mobilkommunikasjon skjer i Telenor Mobils nett med dekning nær sagt over alt.

flåtestyring_liten

Med oversikt over alle kjøretøy kan man identifisere forsinkelser, tildele oppgaver mer effektivt og svare kundene nøyaktig. I tillegg kan man analysere flåtebruken over tid og se om rutiner bør endres. Alt dette for målrettet å øke inntjeningen, servicenivået og sikkerheten.

Systor Vest har 6 års erfaring med aktiv bruk av mobilteknologi i flåtestyring. Til sammen over 1.000 kjøretøy og målestasjoner i 8 land rapporterer daglig inn til våre servere via mobilnettet. Det samme gjør flere hundre selgere i Coca Cola som gjør bestillinger direkte på mobiltelefonen. Vi har nå omsatt denne erfaringen i enkel og brukervennlig flåtestyring for små og mellomstore bedrifter