Feltrapport og Mobilordre

Alle utegående selgere skal rapportere inn sine ordrer. Mange av dem er også pålagt andre rapporteringsoppgaver i felten, som for eksempel å kontrollere at kundene gir produktene den eksponering som rabattavtaler eller kjedeavtaler krever.

Våre verktøy for feltrapport og mobilordre består av programvare som kjøres på en helt vanlig mobiltelefon. Vi har spesielt tilpasset programmet til Nokia 6230 og 6230i, men programmet kan også kjøres på andre telefoner. Med et minimum av tilpasning vil det gi en meget bra brukeropplevelse på en hvilken som helst moderne mobiltelefon.

Man bestemmer selv hvilke brukere som skal få ta systemet i bruk og hvilke deler av systemet hver bruker skal ha tilgang til.

Feltrapport

Løsningen består av spørreskjema hvor spørsmål og svaralternativ bestemmes i et windowsprogram som kjører hos kunden. Når selgeren skal fylle ut et skjema sjekker telefonen at den har siste versjon av skjemaet. Alle resultater lastes opp på serveren når skjemaet er utfyllt. Om det ikke er mobildekning får man likevel fylle ut skjema som sendes inn senere når det er dekning.

Mobil Ordre

Telefonene har egne synkroniserte kopier av artikkel- og kunderegister. Hver bruker får kun se sine kunder og de artikler som disse skal kunne bestille. Ordre legges inn på en meget brukervennlig måte hvor man velger artikkel og antall. Til slutt får man en liste over gyldige leveringsdatoer og ordren sendes. Er det noe problem med ordren, for eksempel tomt på lager av en eller flere artikler, får man beskjed om dette og kan velge å likevel sende inn ordren eller endre den.

Mobil ordre kan enkelt tilpasses til å sende inn timelister/timeforbruk i stedet for fysiske artikler.

Tilpasning og integrasjon

Noe tilpasning må påregnes for at systemet skal passe inn i din egen organisasjon. Hovedvekten av dette arbeidet vil være integrasjon med dagens artikkel- og kunderegister samt evt integrasjon med dagens lager- og ordresystem. Om tilpasningen kun består i at avansert funksjonalitet som det ikke er behov for skal tas bort, og man er fornøyd med å se innkomne ordre i et eget skjermbilde (ikke integrert med dagens IT-system), er systemet klart til å taes i bruk på få dager.

Referanse

Feltrapport og Mobil Ordre brukes i dag hos 230 aktive selgere hos en av Norges største mineralvannprodusenter. Der er løsningen fullt integrert med lager- og bestillingsystem og erstatter tidligere papir- og talebaserte rutiner.