AMK Resertifisering

amkcertify

Flere 113-sentraler i Norge bruker programmet AMK Resertifisering for periodisk kompetanseheving og -kontroll for operatørene som mottar innkommende 113-samtaler. Programmet er utviklet på oppdrag fra KoKom – Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.

Alle AMK-sentraler i Norge kan ta i bruk programmet. Programmet fåes ved henvendelse til support@systorvest.no. Oppgi hvilken AMK-sentral det gjelder.