Integrasjon

Integrasjon av nye IT-system med eksisterende er ofte avgjørende for den effekten som kan hentes ut. I tillegg er kompetanse på integrasjon avgjørende for ethvert IT-selskap fordi det i dag alltid er slik at kundene har flere system fra ulike leverandører og krever at data skal flyte mellom systemene.

Brukerne, både internt i organisasjonen og ute blant kundene, forventer i dag at registrerte data skal være tilgjengelige der hvor de er nødvendige. Det er etterhvert lenge siden man uten videre aksepterte en forklaring om at data registrert ett sted ikke er tilgjengelig et annet.

Integrasjon krever kompetanse på mange IT-plattformer fordi kunden ofte har ulike teknologier. I tillegg er variasjonen stor i omfang. Enkelte ganger er det nok å kunne lese data, andre ganger må man også oppdatere omkringliggende system med nye data.

Vi har utført vellykede integrasjoner mellom våre løsninger og kundens på mange plattformer. Relevante teknologier vi har erfaring med er Solaris, Windows, AS/400, DB/2, Oracle, Sybase, MSSQL, JRun, JBoss, SonicMQ, .NET.

Integrasjon med ERP-system

Integrasjon med et ERP-system kan fremstå som en komplisert affære på grunn av omfanget på systemet og den begrensede støtten det ofte er for å hente ut driftsdata på en oversiktlig måte.

Det behøver ikke være slik. Med riktig leverandør er det overraskende enkelt å hente ut basisdata som kunder, artikler og leveranser og dermed få større utnyttelse av det arbeidet som er gått med til å legge dise inn i utgangspunktet. Av de kjente ERP-systemene har vi spesielt god erfaring med Movex og IFS.

Systor leverer ingen ERP-system og har ingen bindinger til noen leverandører av slike system. Vi støter derimot ofte på oppgaven å utveksle data mellom våre egne løsninger og kundens eksisterende ERP-system.

I en del tilfeller er vår løsning en selvstendig enhet med egen funksjonalitet som kun skal lese grunndata som kundenr, ansatt-id, leveringsadresser eller diverse statuser fra ERP-systemet. Dette gjelder for eksempel ofte i helsevesenet hvor man kan velge å registrere eller analysere data på eksisterende pasienter i stedet for å taste disse inn selv.

I andre tilfeller fremstår vår løsning som tilleggsfunksjonalitet til ERP-systemet med tett integrasjon og utveksling av data i begge retninger