Tidsbestemt levering

         tidsbestemt_levering_01

 1. Om ikke meldingene skal leveres øyeblikkelig så kan utsendelsen utsettes
  tidsbestemt_levering_02
  Trykk sa på «Vis kalender»
  tidsbestemt_levering_03
 2. Du kan nå manuellt legge inn [dag.måned.år.time:minutt].
  Eller ganske enkelt trykke på kalenderikonet:
  tidsbestemt_levering_04
  Velg dato og feltene fylles ut automatisk
  tidsbestemt_levering_05