Svarbillett

  1. Når du skal sende en SMS kan du velge avsender. Trykk på ruten bak Avsender og velg svarbillett.
  2. Når du nå sender meldingen til personen vil ikke ditt nummer vises, så du bør skrive at det fra deg. Hvis personene svarer på SMSen kan du trykke på forstørelses glasset bak meldingen du har sendt for å se hva personen har svart.