Sende SMS

Å sende SMS er lett. I bildene og punktene under får du en beskrivelse av hvordan du enkelt kan sende en SMS til et nummer du har for hånd, en kontakt eller flere kontakter i kontaktlisten.

send_sms_01

 

 1. Sjekk at SMS er markert som meldingstype
  send_sms_02
 2. Legg til Mottaker:
  -Enten ved å legge inn nummeret direkte i tekstrammen
  send_sms_03
  -Eller krysse av mottaker(e) i mottakerlistene i høyre ramme
  send_sms_04
 3. For utsatt levering les mer her, ellers la denne være
  send_sms_05
 4. Om det er lagt til flere avsendernummer, sjekk at rett avsender er valgt.
  send_sms_06
  Maler omtales mer her
 5. Skriv tekst til SMS i Meldingsrammen
  send_sms_07
 6. Trykk Send
 7. I ruten som kommer opp kan du trykke send og meldingen sendes til de/den personen som er markert.
 8. Du kan klikke avbryt og meldingen vil ikke sendes.
 9. Omvendte valg kan også være en nyttig funksjon å bruke. F.eks hvis det er 20 personer som er markert, men du vil bare sende til en av de 20 personene kan du ta vekk markøren på den personen du vil sende til og så klikke på omvendte valg. Da vil den personen du tok vekk markøren på være markert, mens de andre 19 personene vil ikke ha markør, altså det blir omvendt.
 10. Marker for bytte er et nyttig middel som ofte brukes i f.eks aksjekurser. Hvis du skal sende ut en melding med den siste aksjekursen må du ofte sende ut mange meldinger. I stedenfor at den eller de personene du skal sende til må slette alle de forige meldingene, erstatter den nye meldingen den forige meldingen. Da vil det alltid bare være en melding fra deg. Personen kan ikke se hva du har skrevet i den forige meldingen når du har sendt en ny, de kan bare se den nyeste meldingen du har sendt. Dette er nyttig hvis bare den siste meldingen eller den nyeste meldingen er viktig. Et annet mer dagligdags eksempel som mange ikke tenker over er at telefonsvareren bruker samme system. Du har alltid bare en melding fra telefonsvareren din, det er fordi den gamle meldingen blir byttet ut med den nye du får. Det er det marker for bytte også gjør. Hvis du markerer marker for bytte før du sender den første meldingen og så sender neste melding til samme person mens marker for bytte enda er markert blir den forige meldingen byttet ut med den nye.