Maler med plassholdere

SMSAlert har nå støtte for plassholdere i maler. Plassholder lar deg definere at en bit av malen er tekst som sannsynligvis vil endres. Når en bit av teksten er satt som plassholder vil det bli spurt om verdier til disse plassholderne når du velger å bruke malen.
Plassholdere defineres ved å plassere to krøllalfa-tegn (@@) foran ordet. For eksempel blir Dato til @@Dato.

La oss definere en mal for møteinnkallelser. Dato og tidspunkt for møte vil alltid endres, muligens også stedet hvor møte blir avholdt. Malen kunne da blitt seende slik ut:

Hei. Minner om møtet på @@Sted, @@Dato klokken @@Tidspunkt.

Om du velger å bruke malen vi nettopp laget vi det dukke opp en boks ved utsending som spør etter verdiene for plassholderne vi laget som vist på bildet under.
image_06

Malen vil da deretter bli automatisk fylt ut og du trenger bare velge mottakere.

 

Plassholdernavn kan bestå av bokstavene fra A til Z og tallene fra 0 til 9.

 

Steg-for-steg guide

 

 1. Klikk på linken kalt «Vis maler» som finnes på «Meldinger»-siden.
 2. Når du har klikket på linken vil det dukke opp en oversikt over malene du har lagret nederst på siden.
  image_02
 3. På bildet under har jeg laget en eksempelmal og lagt inn tre plassholder; sted, dato og tidspunkt. Dette er tekst som vil variere hver gang vi bruker malen og vi ønsker derfor å bytte ut disse når vi skal bruke malen.
  image_03
 4. Når vi trykker på knappen merket med «Ny» vil malen bli opprettet.
  image_04
 5. Malen vi opprettet vil nå være tilgjengelig i nedtrekkslisten kalt «Maler» på «Meldinger»-siden.
  image_05
 6. Du vil få opp en boks midt på skjermen hvor du blir spurt om å fylle inn verdier som plassholderne du har definert.
  image_06
 7. Når du har fylt ut verdier for alle plassholderne trykker vi på knappen Fullfør. Hvis du vil avbryte kan du trykke på knappen Lukk.
  image_07
 8. Når du trykker «Fullfør» vil verdiene du oppga bli satt inn i meldingmalen og meldingen er klar til å sendes.