SMSAlert

http://www.systorvest.no/Portals/7/smsalertdok/forside/image_01.gif

SMSAlert er et nettbasert produkt for utsending av SMS og MMS.

SMSAlert gjør det enkelt for din bedrift å kommunisere med ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Du kan enkelt sende ut meldinger til store grupper ved hjelp av lister. Mottakere kan importeres fra Excel-dokument eller personene kan melde seg på direkte fra mobiltelefonen ved hjelp av en tekstmelding.

Dere kan selv velge avsender på alle utgående meldinger, dette inkluderer mulighet for at firmanavnet står som avsender. Med full historikk vil du alltid ha full kontroll på hvilke meldinger som er sendt ut og hvem som har mottatt meldingene.

Ved kjøp av produktet vil dere motta deres eget kodeord som gjør dere i stand å motta tekstmeldinger. De mottatte meldingene kan så videresendes som epost og SMS.

Logo og farger kan lett endres for å tilpasse systemet til bedrifts profil og integreres med intranett.