Innlogging

Logge deg inn / Registrere deg som vikar

  1. Gå til MobilVikar.no
  2. Klikk på den store blå linken som er markert med «Vikarer – Logg dere inn her.», dette vil ta deg til innloggingen for vikarer.
    vikar_01
  3. Skriv inn mobiltelefonnummeret ditt i tekstboksen og klikk på «Hent Passord». Du vil om kort tid få tilsendt et engangspassord på SMS som vi skal bruke til å logge inn.vikar_02
  4. Du skal nå ha mottatt en SMS med ett engangspassord, dette kan opp til ett minutt. Hvis etter en stund likevel ikke har motatt et engangspassord, kan du klikk på «Hent Passord» en gang til for å få tilsendt et nytt. Dette passordet skriver du så inn i tekstboksen merket passord og klikker på «Logg inn»-knappen.
    vikar_03
  5. Du vil nå komme til siden hvor du kan endre informasjonen som er lagret om deg.
  6. Du er nå innlogget. For informasjon om hvordan du endre opplysninger om deg selv, se Endre opplysninger.