Endre opplysninger

Du må først ha logget inn for å endre opplysninger, hvis du ikke er logget inn allerede se Vikar innlogging for hvordan det gjøres.

  1. Den store kalenderen på bunnen av siden er for å markere når du ikke kan være vikar. Hvis du av hvilken som helst grunn ikke kan eller ønsker å være vikar en gitt dag, setter vi stor pris på om du klikker inne i avkryssingsboksen for den aktuelle dagen. Annen informasjon det blir bedt om, kan og vil endres seg etterhvert, vi vil derfor ikke gå nærmere inn på dette.vikar_04
  2. Når du har skrevet inn informasjonen det blir bedt om klikker du «Lagre og fortsett». Dette vil ta deg til neste steg hvor du kan registrere hvilke sektorer, kommuner, enheter og avdelinger du vil arbeide i. Velg ved hjelp av nedtrekkslistene hvor du ønsker å arbeide.

    Organiseringenhetene er et hierarki. En avdeling krever en enhet, en enhet krever en kommune og en kommune krever en sektor. Du må derfor velge en av de overliggende enhetene for at de mer spesifikke skal bli tilgjengelige.

    Hvis du legger til et element og angrer i ettertid, er det enkelt å fjerne det igjen. Bare markér elementet du vil fjerne i listen til høyre og klikk på «Slett»-knappen.vikar_05

  3. Når du har valgt hvor du ønsker deg å være vikar, klikk på «Lagre og logg ut».vikar_06
  4. Registreringen er nå foretatt. Hvis du vil endre informasjonen som er lagret om deg, kan du logge deg inn igjen på samme måte.