Tidsbestemt levering

  1. Om ikke meldingene skal leveres øyeblikkelig så kan utsendelsen utsettes

    Trykk sa på «Vis kalender»
  2. Du kan nå manuellt legge inn [dag.måned.år.time:minutt].
    Eller ganske enkelt trykke på kalenderikonet:

    Velg dato og feltene fylles ut automatisk