Sende SMS

 

 • Legg til Mottaker:
  -Enten ved å legge inn nummeret direkte i tekstrammen

  -Eller krysse av mottaker(e) i mottakerlistene i høyre ramme
 • For utsatt levering les mer her, ellers la denne være

 

 • Det er mulig å spesifisere et tidsrom for når en innkalling skal gjelde. Dette gjør til at programmet ikke sender ut meldinger til personer som ikke kan arbeide i det angitte tidsrommet.
  Du kan velge å skrive inn dato manuelt eller klikke på kalenderikonet og velge fra en kalender.

 

 • Om det er lagt til flere avsendernummer, sjekk at rett avsender er valgt.

  Maler omtales mer her
 • Skriv tekst til SMS i Meldingsrammen
 • Trykk Send