Send melding til liste fra mobil

Å sende melding til liste fra mobil forutsetter at du har opprettet en liste, for mer informasjon om hvordan dette gjøres se Kontaktlister.

Som bruker av systemet har din institusjon fått utdelt et kodeord som vi her skal bruke. Meldingsformatet må være som vist under. Alle meldinger sendes til 26001.

<kodeord> #<Listenavn> <Melding>

Som eksempel kan vi tenke oss at vi vil sende ut melding til listen «Engelskvikarer» som vi opprettet i Kalle inn vikar. Kodeordet for min institusjon er «knute», så meldingen ville sett slik ut.

knute #Engelskvikarer Er det noen av dere som har mulighet for å være vikar for 5. klasse neste torsdag?

Meldingen vil da ble sendt ut med ditt eget nummer som avsender. Det også også mulig å sende ut en melding fra den avsender som er satt som standard i systemet. Dette gjøres ved å bruke * isteder for #, som vist i eksemplet nedenfor.

knute *Engelskvikarer Er det noen av dere som har mulighet for å være vikar for 5. klasse neste torsdag?

Det er pr i dag ikke mulig å sende ut til liste fra mobil med svarbillett. Hva svarbillett er og hvordan det fungerer er nærmere forklart i Kalle inn vikar.