Rollerettigheter

Denne siden vil la deg endre standardrettigheter for de ulike rollene.
For at innstillinger skal ha en verdi må de være tett knyttet opp mot kildekoden. Det er derfor ikke mulig å lage nye eller fjerne eksisterende innstillinger fra dette grensesnittet.

Merk at dette bare endrer hva som er standard for en rolle. Alle rettigheter kan endre for hver enkelt bruker uavhengig av hvilke standarder som er satt.
rolesettings_01

Først må du velge hvilken rolle du vil endre rettighetene til, dette gjøres via nedtrekkslisten.

Gi rettighet til rolle

Velg rettigheten du vil tildele rollen fra listen til venstre og klikk «Legg til».

Fjerne rettighet fra rolle

Velg rettigheten du vil fjerne fra listen til høyre og klikk på «Fjern».