Organiseringsenheter

orgunit_01

Denne siden vil la deg lage nye og endre eksisterende sektorer, kommuner, enheter og avdelinger.

Organiseringenhetene er et hierarki. En avdeling krever en enhet, en enhet krever en kommune og en kommune krever en sektor.

Endre organiseringsenhet

  1. Velg først den organiseringenheten du vil endre.
  2. Detaljer for det valgte elementet vil dukke opp til høyre for nedtrekkslisten. Her kan du endre navn og hvorvidt organiseringsenheten er utgått. At en organiseringenhet er utgått vil si den ikke lenger er i bruk og vil ikke vises i grensesnittet.
  3. Hvis du vil lagre endringene kan på klikke på «Lagre»-knappen.

Slette organiseringsenhet

  1. Velg elementet du vil slette fra den aktuelle listen.
  2. Klikk på «Slett»-knappen til høyre fra nedtrekkslisten med det valgte elementet.

Opprette organiseringsenhet

  1. Velg overstående organiseringenhet. For eksempel, hvis du vil lage en ny kommune under sektoren «Barnehage» så velger du først «Barnehage» fra nedtrekkslisten for sektorer.
  2. Skriv inn ønsker navn i tekstboksen til høyre for kommunenedtrekkslisten.
  3. Klikk på «Ny»-knappen under tekstboksen.