Maler

Om du ikke allerede er i vinduet for sendelse av SMS/MMS/vCard, så velg «Meldinger» i toppmenyen.
maler_01

Hvordan bruke malene

I Malerfeltet,trykk på nedfeldsmenyen «Velg mal» og velg en av malene som er lagret
maler_02

Hvordan lage ny mal

 1. I Malerfeltet,trykk på lenken «Vis maler».
  maler_03
 2. Et nytt felt i bunn av siden gir deg nå mulighweten til å legge inn nye maler og endre /slatte eksisterende
  maler_04
 3. I første feltet skrives tittel på ny mal
 4. I andre feltet skrives teksten som malen består i
 5. Velg så om malen skal være kun synlig for deg (Privat), eller andre i bedriften skal kunne bruke malen Bedrift)
 6. Trykk til slutt på knappen «Ny» for å lagre

Hvordan endre mal

 1. I Malerfeltet,trykk på lenken «Vis maler».
  maler_03
 2. Et nytt felt i bunn av siden gir deg nå muligheten til å legge inn nye maler og endre/slette eksisterende
  maler_04
 3. Til høyre for hver mal er det et ikon
  maler_07
  , trykk på den og malen vil nå bli mulig å endre malen:
  maler_08
 4. Etter endringene er gjort, lagres malen ved å trykke på maler_09 eller maler_10 for å forkaste endringene.
 5. For å slette en mal velges ikonet helt til høyre for hver mal, under «Fjerne».
  maler_11
  Dette valget må bekrefes med ja/nei. «Ja» sletter malen for godt.