Kontaktlister

Kontaktlister består av en samling personer som det er naturlig å sende melding til samtidig, for eksempel slektninger, venner eller norskvikarer. Kontaktlister kan spare deg for mye tid da du slipper å huske hvem det skal sendes til og deres telefonnummer.
En liste kan opprettes på to måter, manuelt eller basert på søkeresultater.

Opprette liste manuelt

En liste opprettes manuelt ved at du klikker på «Kontakter»-valget i menyen. Du vil da bli vist en oversikt over alle listene dine. Alle brukere får automatisk en liste som heter «Mine favoritter». Vi tar utgangspunkt i at vi vil lage en liste over noen av vennene våre. I bunnen av oversikten av listen er det to tekstfelt etterfølgt av et valg og en «Ny»-knapp. Det første tekstfeltet skal inneholde navnet du vil gi på listen, vi kan velge å bare kalle den «Venner» for enkelhetsskyld. Det andre kan inneholde en beskrivelse av listen, men det er ikke nødvendig. Beskrivelse kan være en greit hjelpemiddel for de som har mange lister. Så må vi velge hvorvidt listen vår skal være en bedriftsliste eller privat liste. Forsjellen er at en privat liste vises bare for deg, mens en bedriftsliste vil være tilgjengelig for alle i organisasjonen din. Når denne informasjonen er utfylt klikker vi på «Ny»-knappen. Listen skal nå være opprettet og vi kan begynne å legge til personer i listen.

Opprette liste fra vikarsøk

For informasjon om hvordan du utfører et vikarsøk, se Søke etter vikarer.
Når vi har fått opp resultatene fra et vikarsøk er det mulig å opprette en liste. Dette skjer ved at du først velger ut hvilke vikarer, ut fra resultat, du vil ha med i listen. På de vikarene vi vil ha i listen, klikker vi i den firkantede boksen til venstre for navnet deres. Når vi har krysset av ved alle de vikarene vi vil ha med i listen ser vi lenger ned på siden. Akkurat som når vi lagret en liste manuelt er det er felt for navn og et for beskrivelse. Navn må fylles ut, beskrivelse er frivillig. Vi klikker så på «Lag liste»-knappen. Det vil da komme opp en beskjed som sier at listen ble opprettet. Alle lister som blir opprettet fra vikarsøk blir merket som vikarliste. Dette innebærer personer som har registrert av de ikke kan arbeide en dag innenfor innkallingsperioden vil bli filtrert vekk når du sender melding til listen. Listen vil også bli markert som privat, hvis du vil at dette skal være en bedriftsliste kan dette endres under «Kontakter» i menyen.

Vedlikeholde lister

For å endre innholdet i en liste klikker på dens navn i oversikten under «Kontakter»-valget i menyen. Da vil vi få opp en liste over alle medlemmene i den valgte listen. Som med opprettelse av lister er det tekstfelt i bunnen som brukes til opprette en ny person. Du må oppgi mobilnummer, de andre feltene er valgfrie. Det er likevel anbefalt at du legger inn fornavn og etternavn på personen. Du kan også markere om personen skal være aktiv eller ikke. Hvis en person ikke er markert som aktiv vil ha fortsatt ligge i listen, men ikke motta meldinger. Personer kan slettes ved å klikke på søppelbøtteikonet som befinner seg helt til høyre i raden, dette vil kreve en bekreftelse. Personer kan også endres ved å klikke på ikoner til venstre for søppelbøtteikonet.