Kobling mellom brukere og enheter

Denne siden vil la deg registrere hvor brukere er ansatte.

Komme til siden

  1. Klikk på menyvalget «Enheter».
  2. Velg et selskap fra nedtrekkslisten.
  3. Klikk på linken «Brukere…» som ligger under overskriften «Konto».
  4. Klikk på linken «Legg til brukere i organiseringsenheter».orgunituser_01orgunituser_02

Registrere kobling

  1. Under overskriften «Opprett kobling», velg ønsket enhet.
  2. Velg brukeren som er ansatt i bedriften.
  3. Klikk på «Legg til»-knappen.

Fjern kobling

  1. Under overskriften «Fjern kobling», velg ønsket enhet. Hvis en enhet ikke finnes betyr det at der ikke er registrert noen ansatte i enheten.
  2. Velg den registrerte brukeren i listen til høyre.
  3. Klikk på «Fjern»-knappen.