Attributtlister

attributeoptionlist_01

Denne siden vil la deg lage nye og endre eksisterende lister for bruk som attributter.

Endre eksisterende liste

 

Alle listevalgene kan fjernes ved å klikke på «slett»-linken bak valget.

 1. Velg listen du vil endre på.
  attributeoptionlist_02
 2. Klikk på «Endre»-linken bak listevalget du vil endre.
 3. Du kan nå endre navnet på valget og hvorvidt det er aktivt. Klikk på «Lagre»-knappen for å lagre endringene.
  attributeoptionlist_03
 4. Hvis du vil legg til et nytt valg, klikk på «Legg til nytt valg».
  attributeoptionlist_04
 5. Fyll inn navn på listvalg og marker at valget skal være aktivt. Klikk så på «Lagre».
  attributeoptionlist_05

Opprette ny liste

 

 1. Klikk på knappen «Ny» til høyre for nedtrekkslisten, som vist i bildet under.
  attributeoptionlist_06
 2. Gi listen en tittel og klikk på «Lagre tittel»-knappen.
  attributeoptionlist_07
 3. Listen er nå opprettet å du kan begynne å legge inn valg i listen.attributeoptionlist_08