Attributter

Denne siden vil la deg endre hvilken informasjon som skal lagres om hver vikar.
Når du først åpner denne siden vil du se en liste over alle attributtene.
attribute_01

Endre en attributt

 1. For å endre en attributt klikker du på «endre»-knappen helt til vestre i den raden du vil endre. Da vil raden endre seg og se slik ut:attribute_02
 2. Du vil da kunne endre verdier for de 5 kolonnene.
  • EgenskapNavnet på attributtet.
  • TypeHva slags informasjon attributtet inneholder. Boolean betyr at informasjonen besvares med ja/nei. Date ISO8601 vil si at informasjonen er en dato. Text vil si at svaret er fritekst. Number vil si at svaret skal være et nummer.Alle valgene som begynner med «Utvalg:» er lister som du kan sette opp i !!!!!!!LINK!!!!!!!!!!!
   attribute_03
  • ObligatoriskHvorvidt feltet må fylles ut.
  • Tillat flere verdierHvorvidt skal kunne ha mer enn en verdi for attributtet. Denne vil ikke fungere hvis type er satt til Boolean.
  • SynlighetHvem som skal kunne se attributtet. Synlighet er et hierarki. Hvis du sette synlighet til «Bruker», vil superbrukere og administrator også kunne se attributtet.
   attribute_03
 1. Klikk på «Lagre» for å lagre endringene.

Legg til ny attributt

 1. Klikk på «Legg til ny egenskap»-knappen som befinner seg nederst på siden.attribute_01
 2. Du vil da få dette bildet hvor du kan legge inn informasjon om det nye attributtet. Informasjon om informasjonen som må legges inn finnes lenger opp på denne siden.attribute_05
 3. Trykk «Lagre»-knappen for å lagre endringene.attribute_06

Sortering av attributter

Attributter kan sorteres ved å klikke på «Flytt opp»- eller «Flytt Ned»-knappen til høyre i tabellen.