Knutepunkt Sørlandet

I regi av Knutepunkt Sørlandet er det i samarbeid med Telenor og Systor Vest utarbeidet en ny Internett og SMS basert løsning for registrering og innkalling av vikarer.

Vikarer kan enkelt vedlikeholde og endre opplysninger om seg selv.

Hjelp og informasjon om hvordan systemet fungerer finner du ved å klikke på ønsket funksjonalitet i listen til venstre.

Løsningen finnes på mobilvikar.no.